Informacija o radu Školskog odbora

Dana 23. XII 2015. god. održana je sjednica naslovnog organa uz sljedeći dnevni red:

 

1.Odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora JU Srednje ekonomsko-ugostitetljske škole Bar i

2.Razno.

 Nakon jednoglasnog usvajanja prve tačke dnevnog reda, razmatrane su sljedeće okolnosti i usvojeni zaključci:

-          formiranje stručnog tima za prevenciju i suzbijanje svih vidova vršnjačkog nasilja, kao i dodatno osposobljavanje nastavnika povodom ove tematike ;

-          upućivanje dopisa hotelu “Sidro”,kao i drugim turističko-ugostiteljskim i trgovačkim objektima, radi pružanja materijalne pomoći za održavanje kabinetske nastave iz restoraterstva i kuvarstva;

-          upućivanje dopisa Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove povodom urgentnog rješavanja problema pasa lutalica, i

-          već pokrenutu inicijativu za osvjetljenje školskog dvorišta (postavljanje stubova gradske rasvjete) upućenu Javnom prefuzeću  “Komunalne djelatnosti”, dopuniti sa zahtjevom o uređenju dvorišta (čišćenje i orezivanje stabala).

                             

                                  

Predsjednik Školskog odbora

Neđeljko Necko Đurović

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić