22 mart 2020

Obavještenje za roditelje o učenju na daljinu 21.03.2020.godine

Poštovani roditelji,

S obzirom na novonastalu situaciju pandemije izazvane korona virusom, Ministarstvo prosvjete Crne Gore, organizuje nastavu na daljinu, pod sloganom “učiDoma” koja zvanično počinje 23. marta 2020. godine, a u cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje.

Budući da prekid direktne nastave u školama ne znači nužno i prekid obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima, nastavni kadar JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, je tokom protekle sedmice uložio veliki napor da očuva kontinuitet nastavnog procesa formirajući sopstvenu platformu za nastavnike i učenike.

Svjesni brojnosti izazova sa kojima se svi nosimo u ovom trenutku, ističemo višestruki značaj očuvanja kontinuiteta nastave i učenja putem učenja na daljinu:

  • * olakšava bolju organizaciju i strukturu vremena djeci, što će direktno imati pozitivan uticaj na očuvanje njihovog mentalnog i fizičkog   zdravlja u ovoj i budućim situacijama,
  • * na ovaj način, učenici će očuvati stečene radne navike, kao i adekvatnu mentalnanu angažovanost koja je od presudne važnosti za    njihov zdrav razvoj,
  • * učenici će biti u prilici da razviju vještine samostalnog i odgovornog online učenja i adekvatne upotrebe tehnologija.

Na osnovu smjernica koje je uputilo Ministarstvo prosvjete, učenje na daljinu će se ostvarivati preko TV kanala prema programskoj šemi koja će se objavljivati na:

- veb sajtu: www.ucidoma.me

- portalu za nastavnike: www.skolskiportal.edu.me

- na internet stranici Ministarstva prosvejte kao i na društvenim mrežama i TV kanalima.

  • Naša škola je, ko što je navedeno, razvila sopstvenu platformu na sajtu škole www.eusbar.me/dls/ kako bi sadržaj predmeta adekvatno bio realizovan u skladu sa nastavnim planom i programom.
  • Sadržaji koji se emituju na TV kanalima biće objavljeni i na YouTube kanalu #UčiDoma.
  • Uz pomenutu platformu, svi sadržaji će biti postavljeni na portal www.ucidoma.me kao i na internet stranicu Ministarstva prosvjete, razvrstani po nivoima obrazovanja, razredima i nastavnim predmetima.

Takođe je važno da znate, da je prema smjernicama Ministarstva prosvjete predviđeno da nastavnici prate, provjeravaju i vrijednuju postignuća učenika na način koji ocijene adekvatnim u uslovima u kojima se odvija nastava na daljinu. Nastavnici su obavezni da ocijene učenike za III klasifikacioni period, da ocjene unesu u elektronski dnevnik kao i da vas i učenike o tome informišu.

Učenje na daljinu može biti jedino uspješno uz dobru saradnju učenika, roditelja/staratelja i škole. U tom cilju vam preporučujemo:

  • * Da bi učenje na daljinu bilo uspješno, potrebno je zajedno da vjerujemo u njegovu efikasnost i neophodno je da prenesemo svojoj djeci to uvjerenje. Ovakav oblik učenja postoji u mnogim zemljama svijeta, vjerujemo da će i kod nas biti primjer dobre prakse.
  • * Podržite svoju djecu u organizaciji vremena, prostora i uslova za učenje kod kuće, i koliko god ste u mogućnosti pratite njihovo napredovanje sarađujući sa odjeljenskim starješinama i/ili predmetnim nastavnicima.
  • * Ukoliko imate više djece, ohrabrite ih na međusobnu pomoć, vršnjačka edukacija će olakšati proces savladavanja znanja i vještina na ovaj način i njima i vama, a doprinijeće boljoj organizaciji strukture porodičnog vremena.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i pojašjenja u odnosu na koncept nastave na daljinu, možete se prvenstveno obratiti predmetnom nastavniku/nastavnici i zatražiti ih od Ministarstva prosvjete putem zvanične e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili pozivom na broj telefona: 020 410 106.

Svima želimo dobro zdravlje, nadamo se dobroj saradnji i solidarnosti za dobrobit naše djece.

Zahvaljujemo se na saradnji,

Nastavničko vijeće JU Srednje ekonomsko/ugostiteljske škole

Copyright © 2019 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić

Premium Joomla Templates