Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

 U sklopu obilježavanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad  ženama" i Međunarodnog dana ljudskih prava, u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi sprovedeno je nekoliko tematskih radnji.

ljudska prava

 Nastavnom osoblju i učenicima putem komunikacionih viber grupa distribuiran je prilagođeni informativni sadržaj koji ukazuje na značaj i sadržaj ove globalne kampanje koja se održava u preko 100 država svijeta i sprovodi od strane 1.700 organizacija.

 Ovim putem podijeljen je i link za film “Ljubav i nasilje”, kojeg je NVO “Prazan prostor” snimio sa svojim članovima Dramskog studija. Nakon nedavne projekcije filma “Ljubav i nasilje”, u Sali Zavičajnog muzeja, maturantkinje JU SEUŠ-a učestvovale su i u dijaloškoj radionici čiji moderator je bila Marija Backović, kao jedna od autorki ovog projekta. Tokom ove interakcije ukazano na različite oblike nasilja nad ženama i načine borbe protiv navedenih problema, ali je i najavljena buduća saradnja NVO-a Prazan prostora sa JU SEUŠ-a.

Pored namjenski određenih djelova nastave za obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, sprovedena je i anketa od 14 pitanja na koju je odgovaralo 100 učenika. Uzorak anketiranih u potpunosti je bio prilagođen starosnoj i polnoj strukturi učenika ustanove, dok je samom ispitivanju prethodio odgovarajući uvod i isticanje značaja poboljšanja statusa žena u društvu.

Anketa je bila struktuirana kroz četri grupe pitanja, tako da su ispitanici mogli uočiti značajnije aspekte iz oblasti rodne ravnopravnosti, za čiji pojam je znalo njih 96%. Srednjoškolci su iskazali otvorenu skepsu prema uvažavanju principa rodne ravnopravnosti, jer je svega 20% njih potvrdilo njeno postojanje u Crnoj Gori. Kao potvrda ovog navoda, slijedi činjenica da je 40% anketiranih ustvrdilo da su ženama u našem društvu uskraćena određena ljudska prava.

 Na set pitanja o položaju žena u crnogorskom miljeu, 33% ispitanika odgovorilo je potvrdno o kvalitetu njihovog učešću u javnom životu, dok je njih 24% osporilo tvrdnju da žene imaju ravnopravan status pri izboru na javne funkcije. Ono što raduje jeste okolnost da 40% učenika vjeruje da bi poštovanje rodne ravnopravnosti uslovilo kvalitetniji razvoj Crne Gore.

 Pojam rodno zasnovanog nasilja poznat je za 72% ispitanika, dok je njih 40% imalo iskustva susreta sa žrtvama ovog oblika nasilja. Iako 47% učenika smatra da među njihovim vršnjacima ima žrtava rodnog nasilja, zabrinjava okolnost da skoro četvrtina učeničke populacije ovaj fenomen nije u stanju da procjeni, odnosno uoči. Problematičnost ovog aspekta najbolje potvrđuje podatak da su oni anketirani, koji su u potpunosti bili upoznati sa pojmom i oblicima rodnog zasnovanog nasilja, skoro stoprocentualno potvrdili da i znaju žrtve ovog oblika nasilja i da je ono i te kako zastupljeno među školskom omladinom.

Shodno i prethodno istaknutim stavovima, čak 60% učenika iskazuje svoje nezadovoljstvo zbog društvenog odnosa prema žrtvama rodnog nasilja i njih 81% smatra nužnim poboljšanje postojećeg sistema prevencije i zaštite.

     Na kraju ankete, 43% učenika iskazalo je zadovoljstvo zbog obrađivanja ove tematike i skoro u istom procentu je odgovorilo na pitanje da li su zadovoljni reakcijom škole u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Ispitani učenici su, pored nekoliko ponuđenih odgovora, najčešće štriklirali da su djelimično zadovoljni odnosom prosvjetnih radnika u vezi ove problematika i načina na koji se ona obilježava u nastavnom procesu.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić