Predavanje o drogama i organizovanim kriminalnim grupama

Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore mr Ivan Pekić, doktorand bezbijednosti i ekspert za oblast terorizma i organizovanog kriminala, juče je članovima Đačkog parlamenta Srednje ekonomsko ugostiteljske škole održao predavanje na temu Droge i organizovane kriminalne grupe.

Đacima su predočene razne vrste droga i njihov negativni uticaj, a bili su u prilici i da čuju koje su najopasnije transnacionalne kriminalne grupe na svijetu.

Nakon predavanja, učenici su popunili anketu o psihoaktivnim supstancama. Rezultat pokazuje da su upućeni i svjesni štetnih efekata droge. Izdvaja se podatak da je čak trećina anketiranih imala komunikaciju sa osobom koja koristi droge, a malom broju njih se desilo da im je droga nuđena. Skoro svi su čuli za džoint, a trećina srednjoškolaca je i konzumirala drogu na ovaj način.

Na pitanje šta misle o uvođenju školskog policajca, 65% je odgovorilo da smatra nužnim uvođenje takvog nadzora i strožiju kontrolu na ulazu u školu.

Zabrinjavajuća je činjenica da je čak trećina ispitanika odgovorila potvrdno na pitanje da li u školi postoje lica koja distribuiraju psihoaktivne supstance.

Svi učesnici ankete odgovorili su da ovakav vid predavanja smatraju korisnim.

U interaktivnoj komunikaciji sa generalnim sekretarom IPO Crna Gora, Momčilom Šćekićem, učenici su naveli da je korupcija jedan od glavnih problema u društvu.

Radionicu su organizovale profesorice Ivana Kecojević, Mirjana Savićević i Valentina Drobnjak.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić