TURISTICKI TEHNICARI PUTUJU ZA POLJSKU, SPANIJU I GRCKU

Projekat INTERVET WB, u okviru programa Erasmus+, ima za cilj stvaranje mogućnosti za mobilnost učenja u centrima za obuku Zapadnog Balkana i poboljšanje mobilnosti učenja u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Da bi postigli taj cilj, projekat predviđa sprovođenje aktivnosti i to: mobilnost učenika u stručnom obrazovanju i izgradnju kompetencija stručnog kadra u oblasti stručnog obrazovanja. Partner iz Crne Gore je Privredna komora Crne Gore, a vodeći partner UNISER, Italija.

20220420 150412

U okviru drugog poziva za učestvovanje u jednomjesečnoj mobilnosti, za učenike starije od 16 godina, selekciju su prošli troje naših učenika, obrazovnog profila Turistički tehničar/ka: Drašković Sara, Jovićević Ina i Radonjić Petar, koji će sticati praktična znanja u oblasti turizma i hotelijerstva u Poljskoj. Dvije maturantkinje, obrazovnog programa Turistički tehničar/ka, Jovana Vukčević i Anđela Vuković, odlaze na mobilnost u Sevilju, Španija, u trajanju od tri mjeseca.

U okviru projekta „CONNECTED THROUGH MOBILITY”, Erasmus+ programa, naša učenica Enesa Sukić, obrazovni program Turistički tehničar/ka, sticaće praktična znanja iz oblasti turizma u Grčkoj, u trajanju od mjesec dana. Opšti cilj ovog projekta, u kojem je crnogorski partner Cenatar za stručno obrazovanje Crne Gore, je jačanje obrazovnog i stručnog sistema i upoznavanje četiri zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora) sa mogućnostima programa stručne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa, ali će i pružiti priliku učenicima, nastavnicima, trenerima i menadžerima iz institucija stručnog obrazovanja, koji podržavaju mobilnost, da učestvuju u nizu aktivnosti, predviđenih projektom. Vodeći partner projekta je MeOut Group, Mađarska.

Predani rad budućih turističkih kadrova, obuka i nastava u školi, praktična nastava u školi i kod poslodavca, vannastavne aktivnosti, ali i posvećenost učenicima nastavnog kadra turističke grupe predmeta i cjelokupne škole, rezultirali su odlukom komisija da baš naši učenici budu predstavnici Crne Gore u okviru projekata INTERVET WB i CONNECTED THROUGH MOBILITY.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić