Konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2022/2023. godinu

Prijava na Konkurs podnosi se 27, 28. i 29. juna 2022. godine (od 0 do 24 časa) i 30. juna 2022. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

 U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2022. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole  i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

 

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                                                                     2 odjeljenja 56 učenika

Turizam, trgovina i ugostiteljstvo

Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Hotelsko-turistički tehničar                                                          2 odjeljenja 56 učenika

2) Gastronom                                                                                  1 odjeljenje 28 učenika

 

Obrazovni programi (nivo III)

1) Konobar*                                                                                      1 odjeljenje 28 učenika

2) Kuvar*                                                                                         1 odjeljenje 28 učenika

3) Prodavač*                                                                                     1 odjeljenje 28 učenika

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić