DIGITALNE VJEŠTINE ZA ODRASLE

DIGIT-ALL Projekat

Datum:02/11/2022

Bilten #br. 4

 Dragi čitaoče,

Četvrti i poslednji projektni sastanak  DIGITALIZUJ-SVE projekta održao se u  Bratislavi, Slovačka, od 26. do 27. Oktobra.

Na ovom sastanku, partneri su diskutovali o konačnim procedurama za poslednje projektne rezultate. Implementacija online kurseva je već u  završnoj fazi, tako da će oni uskoro biti dostupni na platformi za one zainteresovane.

Picture1.png

 

 DIGITALIZUJ-SVE projekat, obezbijedivši slobodan pristup za 3 online kursa, će obezbijediti odrasloj populaciji s malo digitalnih vještina mogućnost da razviju nivo 2  vještina prema DigComp strukturi[1], koja im omogućava da koriste digitalnu opremu bezbjedno.

Picture2.png

U kursu 1, tema je bezbijednost s fokusom na  sajber-bezbijednost a posebno je pažnja usmjerena na zaštitu: uređaja, ličnih podataka, zdravlja, blagostanja i okoline. Informaciona i digitalna pismenost su teme kojima se bavimo u kursu 2. Taj kurs pruža polaznicima priliku da razviju vještine vezane za pretraživanje, analizu i evaluaciju podataka, informacija i digitalnog sadržaja. U trećem kursu, razvijaju se aspekti koji se odnose na elektronsku komunikaciju i kolaboraciju - naime - interakcija, dijeljenje, saradnja, učešće u građanskom konceptu i upravljanje digitalnim identitetom, što su izuzetno  relevantne teme u današnjem društvu. Struktura ovih kurseva uključuje na kraju svake teme praktična vježbanja i pitanja koja pružaju prolazniku mogućnost da utvrdi nivo znanja o sadržaju prezentovanom u svakom kursu, kao i upitnik s ciljem pružanja povratne informacije o kursu od strane polaznika.

Ovaj resurs će biti dostupan  3 godine nakon kraja projekta i može ga pohađati bilo koja zainteresovana osoba kao i subjekti koji razvijaju prekvalifikacije i programe obuka za odrasle sa nižim nivoom znanja i digitalnih vještina.

Za pristup i konsultovanje raznovrsnog materijala, možete koristiti sljedeće linkove:

∙ Sajt: https://digitallerasmus.com/

∙ Facebook: https://www.facebook.com/Digit-All-114087467169693/

Vidimo se uskoro!

Picture3.png 

[1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić