Profesionalna praksa 2023

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u okviru redovnih nastavnih aktivnosti, uspješno sprovodi realizaciju programa Profesionalne prakse za učenike kod poslodavaca.

Profesionalna praksa za učenike (kod poslodavca), pored Praktične nastave kod poslodavca, je izuzetno važan oblik obrazovnog sistema stručnih škola i važan segment profesionalnog usmjeravanja učenika, sa ciljem praktičnog osposobljavanja i primjene stečenih stručno-teorijskih znanja obrazovnog programa u okviru kojeg se obrazuju. Praktična nastava kod poslodavca se realizuje tokom nastavne godine, od septembra do juna, dok se Profesionlan praksa realizuje nakon nastavne godine, u trajanju od 10 radnih dana.

Školske 2022/23.godine, ukupno 5 odjeljenja sa 123 učenika prolazi kroz ovaj obrazovni proces. Veoma smo zadovoljni što nastavljamo izuzetno uspješnu realizaciju Profesionalne prakse, kako kod dugogodišnjih partnerskih kompanija i institucija, tako i kod novih partnera. Profesionalnu praksu(kod poslodavca) učenici realizuju kod sledećih prvrednih društava, odnosno institucija: DOO „Kalamper“, AD Luka Bar, DOO Vodovod i kanalizacija, Opština Bar, Hotel „Princess“, hotel „Sidro“, hotel „Adria“, Turistička organizacija Bar, AD „Port of Adria“, hotel „Kaligroš“, hotel „Del Medio“, HD Laković, Impala Essence DOO, restoran „Izvor“, restoran „Racoon in the Garden“, pansion „Vongola“, knjižara „Olovka“, DOO „Ilijan“, „Femić Trade“ DOO, Lanterna DOO, Voli DOO, DOO Honsić Commerc, DOO Bonesa, hotel „Imperial“, hotel „Eleven“, hotel „Prego“, DOO MP Figaro, DOO G&M Company, knjigovodstvo/računovodstvo „Rebus+“, hotel „Stara čaršija“, DOO „2 Decembar“, DOO Napa Trade, DOO P-Conte, DOO Bomaco, DOO Stojanović Art, Tehnoplus DOO i drugih.

Sjajan odziv poslodavaca da učestvuju aktivno u realizaciji Profesionalne prakse nam daje potvrdu da je značaj obrazovnih profila Hotelsko-turistički tehničar i Ekonomski tehničar važan za privredni razvoj naše opštine, te da poslodavci shvataju svoju ulogu na putu profesionalnog osposobljavanja učenika za buduće kadrove, koje želimo sačuvati i usavršavati.

Sjajan primjer rada novog poslodavca u sistemu Profesionalne prakse je DOO „Rebus+“, kod kojeg profesionalnu praksu obavljaju učenici prvog razreda obrazovnog programa Ekonomski tehničar. Učenici profesionalnu praksu obavljaju u kancelariji i „na terenu“, što podrazumijeva upoznavanje i izvršavanje obaveza u banci, u građanskom birou, u poreskoj upravi, komunikaciju sa klijentima.

Učenici koji Profesionalnu praksu obavaljaju u Opštini Bar, raspoređeni su na različitim poslovima djelokruga rada Građanskog biroa. Prema riječima gospođe Snežane Đalović, učenice su izuzetno vrijedne i odgovorne, tačne i komunikativne, te su za kratko vrijeme postale veoma važni pomoćnici u rješavanju mnogobrojnih zahtjeva građana.

U hotelima „Princess“, „Sidro“, „Adria“, „Imperial“, „Prego“, „Kaligroš“, „Stara čaršija“, „Del Medio“ učenici Hotelsko-turistički tehničar i Ekonomski tehničar realizuju profesionalnu praksu, svako u domenu obrazovnog profila. Direktorica hotela „Princess“, gospođa Vesna Marković i šefica recepcije hotela „Princess“, Jasmina Pavić ističu da su učenice Hotelsko-turističkog smjera veoma posvećene radu, da je znanje stranih jezika(engleski, italijanski) na visokom nivou, kao i da učenice savladavaju uspješno i osnove drugih stranih jezika, kako bi što bolje komunicirale sa brojnim gostima iz Poljske, Češke, Francuske, te na taj način transparentno istakle važnost modula Briga o gostu, koji su teorijski izučavale tokom nastavne godine.

Untitled1

unt3

Tradicionalno, veći broj učenika obrazovnog programa Ekonomski tehničar se osposobljava u DOO Vodovod i kanalizacija. Rukovodioci sektora su puni riječi hvale za djecu, a gospodin Božović Vladimir ističe da su djeca kulturna, žele da učestvuju u radu, žele da uče i da samostalno odrađuju zadatke. Svakako, DOO ViK želi da aktivnije učestvuje u kreiranju kadrova, te će se rado odazvati i naredne školske godine u realizaciji Praktične nastave kod poslodavca.

AD Luka Bar je ove godine primila značajan broj učenika, OP Ekonomski tehničar, koji su raspoređeni u svim sektorima od interesa za ovaj obrazovni program. Uprava i rukovodioci sektora su zadovoljni zalaganjem učenika. Gospodin Branimir Lakićević i gospodin Nikola Nikezić ističu da su djeca zainteresovana, precizna, upoznata sa brojnim ekonomskim terminima, posebno iz računovodstva, administrativnog poslovanja i poslovne ekonomije.

Organizatorka praktične nastave

Jelena Vlahović

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić