Bolesti zavisnosti i kako se (izboriti) sa njima 

Tokom Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti desetak učenika naše škole sa mentorkom prof.Anom Barjaktarović,učestvovali su u realizaciji projekta „Bolesti zavisnosti i kako se(izboriti) sa njima“,u organizaciji NVO „Povjerenje“.Učenici su u toku ovog projekta, koji se sastojao od šest radionica ,mogli čuti, od eminentnih stručnjaka iz Beograda, Novog Sada,Podgorice i Bara, sve što ih je interesovalo  u vezi  sa bolestima zavisnosti,kao npr.adolescenti i bolesti zavisnosti,zavisnost od kockanja –uzroci i posledice, bolesti zavisnosti i kriminal ,metode liječenja zavisnika od psihoaktivnih supstanci, metode liječenja zavisnosti od kockanja,vrste droga i njihov uticaj na organizam,vještine koje treba razvijati kako bi savladali probleme na koje nailazimo i dr. 

Veća društvena svest o bolestima zavisnosti može pozitivno uticati na  negativnu statistiku | (Vesti - 14. 11. 2017) Subotica.com

Profesorica Ana Barjaktarović je sprovela anketu na temu „Bolesti zavisnosti i mladi“ , među učenicima prvog i drugog razreda.Na osnovu rezultata ankete može se zaključiti da učenici znaju šta su bolesti zavisnosti,ali  smatraju da treba više govoriti o ovoj temi i organizovati više edukativnih radionica. Smatraju da se droga lako može nabaviti(najviše odgovora se odnosilo na marihuanu),veći broj učenika je odgovorio da poznaje nekog ko je probao drogu,a manji broj ispitanika je probao drogu.Veći broj ispitanika je probao cigarete i alkohol.Smatraju da nema dovoljno kontrole prilikom kupovine cigareta i alkoholnih pića,i da su im alkoholna pića u većini ugostiteljskih objekata dostupna bez obzira na godine, kao i da lako mogu ući u kladionice. 

Na šestoj završnoj radionici učenici su prezentovali svoje radove na temu „Igra neka ostane igra“ i „Droga je mrak ,upali svjetlo“. Naše učenice su snimile film na temu „Droga je mrak,upali svjetlo“,koji se može pogledati na YouTube kanalu ,a na temu „Igra neka ostane igra“ napisale su eseje i uradile likovni rad. 

Nagrađeni su najaktivniji učenici koji su učestvovali na projektu : Krgović Helena,Krgović Hristina, Bećirović Semra, Đurović Teodora, Jovanović Nađa i Šukurica Ema.Svi učenici koji su učestvovali u projektu dobili  su sertifikate i bedževe sa sloganima radionica“Prvo nauči,pa onda odluči“,“Nije greška napraviti grešku,nego je greška ponoviti grešku“,“U trenutku odluke se oblikuje tvoja sudbina“,“Preuzmi kontrolu“. 

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić