U školi niz aktivnosti povodom Svjetskog dana zaštite potrošača

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Bar realizovan je niz planskih aktivnosti.

“Pored ukazivanja na nužnost informisanja i uključenost građana u aktivni koncept poštovanja potrošačkih, odnosno korisničkih prava, učenicima i nastavnom osoblju predstavljene su i aktivnosti koje ustanova sprovodi u saradnji sa privrednim društvima i koje imaju za cilj sticanje znanja, praktičnih vještina i sposobnosti za odgovarajuće obrazovne profile”, kazao je organizator događaja profesor Neđeljko Đurović.

Kao najznačajnija aktivnost na nivou škole, najavljena je donacija kompanije Mercator-CG koja će učenicima smjerova Prodavač i Tehničar prodaje unaprijediti usvajanje praktičnih znanja iz oblasti trgovine. Oprema za kabinet trgovine od strane kompanije Mercator-CG predstavljaće simulaciju prodavnice, koja će znatno olakšati realizaciju nastavnog procesa namjenjenog navedenim obrazovnim programima.

“Projekat će biti realizovan zahvaljujući posvećenosti i primjerenoj saradnji koju već dugi niz godina profesorica Jelena Rovčanin, kao organizatorka praktičnog obrazovanja, ostvaruje ne samo sa kompanijom Mercatorom-CG, već i sa ostalih 20-ak socijalnih partnera. Samu saradnju sa kompanijom profesorica Rovčanin započela je prije deset godina sa koleginicom profesoricom Ismetom Dabović”, naglašava Đurović.

Profesorica Rovčanin istakla je da preko 30 učenika praktičnu nastavu realizuje u “Idea” prodajnin objektima, koji posluju u okviru kompanije Mercator-CG i da je ovaj socijalni partner uključen u sistem dualnog obrazovanja koji će ove godine ispratiti prvu generaciju učenika spremnu za tržište rada. U SEUŠ Bar očekuju nastavak i poboljšanje saradnje sa kompanijom Mercator-CG.

“Učenici JU SEUŠ Bar bili su u prilici i da se putem razgovora sa istaknutim privrednicima informišu o položaju potrošača i zaštiti njihovih prava. Na njihova pitanja odgovarali su javni djelatnik, filantrop i međunarodno afirmisani preduzetnik Radovan Novaković Cakan i direktor ‘Padrino Monta Cakan sporta’ Suan Hodžić. U veoma sadržajnoj i interesantnoj komunikaciji, srednjoškolci su od svojih gostiju, pored konkretnih upustava o obrađivanoj tematici, dobili i niz motivacionih savjeta iz oblasti preduzetništva. Inspirativna iskustva dvojice sagovornika često su učenicima saopštavana i kroz hronološke opise određenih gradskih i privrednih prilika, kao i kroz navođenje brojnih primjera iz prakse. Tokom ove posjete JU SEUŠ Bar, a slijedeći svoje prepoznatljive principe društveno odgovornog poslovanja, Novaković i Hodžić uručili su direktoru Milisavu Joksimoviću prijeko potrebne sportske rekvizite za košarku”, zaključio je prof. Đurović.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić